Är du intresserad av styrelseuppdrag i SWEA Beijing?

Vi behöver ett antal förstärkningar.

Läs mer nedan!

SWEA-styrelsen i Beijing består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare (kassör), medlemsansvarig, webbredaktör, donationsansvarig samt programansvarig. Förutom dessa positioner finns även revisor och valberedningen.

Alla uppdrag inom SWEA bygger på frivillighet och ingen ekonomisk ersättning utbetalas. Det vi däremot kan erbjuda är ett roligt och berikande uppdrag som ger dig erfarenhet och ett utökat kontaktnät.

Uppdragen är tidsbegränsande för att inte göra det för betungande och det är därför viktigt att styrelsen i SWEA Beijing kontinuerligt fylls på med nya Sweor.

För tillfället behöver styrelsen förstärkning på följande positioner:

Donationsansvarig:

Donationsansvarig är främst ansvarig för att skriva ihop donationsansökningarna och hålla kontakten med berörda donationsmottagare inför att donationen genomförs. SWEA tillhandahåller tydliga steg-för-steg manualer för detta uppdrag.

Programansvarig:

Programansvarig hjälper till att planera aktiviteter och utflykter och boka lokaler. Man lyssnar av vad medlemmarna vill göra och kommer med idéer. Man behöver själv inte delta på alla event.

Webbredaktör:

Webbredaktörens huvudsakliga uppgifter omfattar uppdatering av SWEA Beijings webbplats, WeChat-grupp, Facebook, Instagram och andra tekniska aspekter.

Vi söker en person som är tekniskt intresserad (finns inga krav på teknisk utbildning). SWEA tillhandahåller tydliga steg-för-steg manualer för detta uppdrag samt en support-grupp ”SWEA lokalwebbansvariga”.

Revisor:

Revisorn ska i första hand bevaka att styrelsens beslut ligger i linje med föreningens syfte och årsmötets önskemål, samt se till att den ekonomiska förvaltningen är betryggad. Med andra ord innebär detta att revisorn ska ha tillgång till årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll och ekonomiska rapporter för att kunna kontrollera att rutinerna upprätthålls. Vid årsbokslut ska revisorn utföra en avstämning av bokföringen och skriva en granskningsrapport.

Det finns inget krav på att SWEA Beijing ska använda sig av en auktoriserad revisor.

Valberedningen:

Valberedningen i SWEA Beijing ska föra en aktiv och kontinuerlig dialog med aktuella medlemmar samt med styrelsen. Positionen innebär att personen ska ta fram kandidater till poster som behöver tillsättas. Valberedningen skickar lista över förslag till sekreteraren inför årsmötesutskicket och är dessutom behjälpliga vid eventuella fyllnadsval och tillsättningar under året. Under årsmötet presenterar valberedningen sina förslag.

SWEA Beijing söker två medlemmar till Valberedningen. Är du den vi söker?

Tveka inte att kontakta oss: beijing@swea.org