Network Menu

Styrelsen

Styrelsen för 2018 är:

Ordförande: Aleksandra Fors (E-mail: beijingATswea.org)

Vice ordförande: Bella Covic

Sekreterare: Sara Lysell Appelquist

Kassör och medlemsansvarig: Anna Fallgren

Programansvarig: Heléne Karlsson

Webbansvarig: Alice Brundin

Donationsansvarig: Cecilia Hofflander

Revisor: Mimmie Dymling

Valberedning: Jenny Karlsson

 

Styrelsen för 2017 var:

Ordförande: Aleksandra Fors (E-mail: beijingATswea.org)

Tillförordnad vice ordförande: Bella Covic

Sekreterare: Sara Lysell Appelquist

Kassör och medlemsansvarig: Anna Fallgren

Tillförordnad programansvarig: Heléne Karlsson

Webbredaktör: Åsa Åhlén Hagman

Donationsansvarig: Cecilia Hofflander

Revisor: Matilda Rosman Levsky

Valberedning: Claudia Nestorovic

Styrelsen fr.o.m. hösten 2017. Från vänster: Bella Covic, Heléne Karlsson, Cecilia Hofflander, Aleksandra Fors, Sara Lysell Appelquist, Anna Fallgren och Åsa Åhlén Hagman

Styrelsen för 2016 var:

Ordförande: Susanne Larsson (E-mail: beijingATswea.org)

Vice ordförande: Aleksandra Fors

Sekreterare: Ewa Narup

Kassör: Carin Welin

Medlemsansvarig: Britt Lindner Norberg

Programansvarig: Maria Moberg

Webbredaktör: Åsa Åhlén Hagman

Donationsansvarig: Cecilia Hofflander

Revisor: Matilda Rosman Levsky

Valberedning: Claudia Nestorovic

Styrelsen 2016

Från vänster: Britt Lindner Norberg, Ewa Narup, Cecilia Hofflander, Susanne Larsson, Carin Welin, Maria Moberg, Åsa Åhlén Hagman

Aleksandra Fors

Aleksandra Fors