Network Menu

Samtal med Svenska kyrkans präst, konfirmation, gudstjänster m.m.

Gustav och Eva Jacobsson har sedan höstterminen 2017 efterträtt Anders och Kerstin Johansson, som Svenska kyrkans personal i Kina – Beijing/Hongkong/Shanghai/Taiwan.

Läs deras presentation här!

Gustav J pdf

Vid behov, kan du t.ex. boka ett personligt samtal i Beijing med Gustav, via e-post: gustav.jacobsson(Replace this parenthesis with the @ sign)svenskakyrkan.se

Webbsida: www.svenskakyrkan.se/hongkong

Varmt välkomna!
Kyrkokommittén i Peking
och
prästen
Gustav Jacobsson