Network Menu

Medlem i SWEA Beijing

Är du en svensktalande kvinna som bor i Peking?

Kom och var med i SWEA Beijing!

Vi träffas flera gånger per månad för att umgås med nya och gamla medlemmar samt för att underhålla vårt språk och våra svenska traditioner. Det finns både aktiviteter som vi gör en gång, återkommande aktiviteter och de aktiviteter Du har möjlighet att vara med på varje vecka.

Du har möjlighet att prova på en valfri SWEA Beijing-aktivitet, innan du bestämmer dig för om du vill bli medlem.

V.g. observera att alla event och utflykter sker på egen risk!

Vi delar med oss av våra kunskaper genom föreläsningar och olika aktiviteter. Du får chansen att bygga upp ett nytt kontaktnät i din nya stad. Som medlem i SWEA får Du information om våra evenemang, senaste nytt och annan information du kan behöva (bl.a. via den slutna Facebook-gruppen “SWEA – Den förbjudna staden”).

Läs mer om dina medlemsförmåner via länken nedan!

https://swea.org/medlem/formaner/

SWEA Beijing-medlemmar är dessutom välkomna att deltaga i Svenska Handelskammarens events, till medlemspris.

Läs mer nedan:

http://www.swedishchamber.com.cn/events

Vidare blir du medlem i ett internationellt nätverk med möjlighet att resa dels till regionala möten, dels till internationella styrelsemöten någonstans i världen. SWEA erbjuder också vänskap och personlig utveckling.

ÅRSAVGIFT

Årsavgiften i SWEA Beijing för 2020 är 400 RMB.

Är du under 25 år betalar du halv årsavgift, dvs. 200 RMB.

Även nya medlemmar, som går med i SWEA Beijing efter den 1 september, betalar halv årsavgift (dvs. 200 RMB). De får ej finnas med i SWEAs medlemsregister sedan tidigare. En överflyttad medlem är inte en ny medlem. En utträdd medlem som återinträder, är inte heller en ny medlem.

Ditt medlemskap tar du med dig om du byter bostadsort.

Vart går medlemsavgiften?

Ideell förening

SWEA är en ideell förening – det betyder bland annat att vi som engagerar oss i SWEA inte får någon lön för det arbete vi lägger ner. Ordföranden får resa och uppehälle betalt när hon åker på SWEAs region- och världsmöten. I övrigt utgår ingen ersättning.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i SWEA är ungefär likadan runt om i världen. Här i Beijing så har den sedan flera år tillbaka legat på 460 RMB för ett helår och 230 RMB om man som ny medlem går med i SWEA Beijing under hösten (dvs efter den 1 september – se ovan). Föregående år justerade vi årsavgiften till 400 RMB för helår samt 200 RMB för ett halvår. Av detta går hälften till SWEA International, som i sin tur donerar, delar ut stipendier etc. för att främja svensk kultur och det svenska språket i världen.

Donationer

År 2010 och 2012 gjorde SWEA Beijing donationer för tryckning av kokboken “Med gaffel och kniv i Kina”. Kokboken innehåller svenska recept översatta till kinesiska och har getts ut av SWEAs medlemmar. Samtliga intäkter från kokboken går till Spring Bud Project. Intäkter för den nya kokboken, som blev färdigställd under hösten 2014 (”Mer kniv och gaffel i Kina”), går också till Spring Bud Project. De hjälper flickor från fattiga delar av Kina att gå gymnasiet eller att få en yrkesutbildning. Varje flicka får 4 000 RMB som räcker i tre år.

Under 2013 donerade SWEA Beijing svenska barnböcker samt svenska barnböcker översatta till kinesiska till Svenska skolan i Beijing.

I december 2013 anordnade SWEA Beijing en julmarknad där överskottet gick till organisationen “Half the Sky” som fokuserar på omvårdnad och närhet till utsatta och/eller sjuka barn i barnhems- och sjukhusmiljö. Till dem donerade vi bland annat svenska barnböcker översatta till kinesiska och barnmöbler från IKEA.

Under 2013 och 2014 har det även arrangerats s.k. Charity Swaps i SWEA Beijings namn, där kläder/saker doneras och sedan säljs. Alla pengar från dessa Charity Swaps går oavkortat till SWEAs donationskassa – och sedan vidare till något av våra behjärtansvärda ändamål!

Läs mer om SWEA Beijings donationsarbete här:

https://beijing.swea.org/donationer/

Donera Mera!

Så att gå med i SWEA är inte bara väldigt trevligt – utan gör gott också! Vill du engagera dig i vår donationsgrupp och se till att pengarna går dit de gör mest nytta, kontakta SWEA Beijings ordförande Carin Riese på e-post: beijing(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Medlemsblanketterna