Network Menu

Kompletterande svenskundervisning

Välkommen till Svenska i Beijing (SiB)!SiB

Vi bildades 2015 med syfte att erbjuda kompletterande svenskundervisning för elever i Beijing. Detta gäller för de som har svenska som levande språk i hemmet. SiB erbjuder elever mellan 5-15 år undervisning av svenska lärare en gång i veckan på Western Academy of Beijing (WAB).
Målet är att:
– Stimulera och främja det svenska språket i tal och skrift,
– Behålla gemenskapen bland de svenska eleverna men också att ge eleverna förutsättningar att bibehålla och utveckla sitt språk,
– Lära sig och uppleva svensk kultur, historia och traditioner.
För mer information besök gärna vår hemsida www.svenskaibeijing.com

Svenskundervisning vid British School of Beijing (BSB)

Kompletterande svenskundervisning i form av After School Activity (ASA) “The Swedish Club”, har tidigare erbjudits även vid British School of Beijing (BSB) i Shunyi. F.n. erbjuds dock ej någon sådan ASA pga för få elever. Kontaktperson vid BSB har varit Erinda Stringa. Telefonnummer: +86 (0)10 8047 3588 (anknytning 2566).

E-post: erinda.stringa(Replace this parenthesis with the @ sign)britishschool.org.cn

Tveka inte att höra av er med frågor, förslag eller synpunkter!