Glöm inte att anmäla din utlandsvistelse (svensklistan)!

Om du vill att UD eller den svenska ambassaden/generalkonsulatet ska kunna nå dig – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan (se länkar till svenska ambassaden i Peking nedan!).

Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet.

Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Möjligheten att anmäla dina uppgifter till UD/ambassaden/generalkonsulatet finns för alla länder.

Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter!

Kontaktuppgifterna sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år.

Du kan avanmäla dig själv när du vill. Planerar du en längre vistelse än ett år, krävs en årlig förnyelse.

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Peking/Service-till-svenska-medborgare/Anmal-din-utlandsvistelse/

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Svensklistan/Service-till-svenska-medborgare/Anmalan-till-ambassaden/Anmal-dig-har/

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Peking/Aktuellt/Nyheter/Anmal-din-utlandsvistelse-sys/