En kort introduktion till virologi och immunologi för att förstå pandemin bättre

Hej,

Jag heter Anne Carnwall och jag är utbildad molekylärbiolog och har disputerat i medicinsk biokemi på Uppsala universitet. Just nu bor jag i Beijing med min man och två barn, men hemma i Sverige jobbar jag på Vetenskapsrådet, en statlig myndighet som delar ut medel till svensk forskning med högsta kvalitet.

Med anledning av covid-pandemin ombads jag hålla några föreläsningar på den svenska ambassaden i Beijing för dess personal under våren 2021 och den 11 mars anordnade SWEA ett event på kvällen för SWEor med respektive då jag höll samma föreläsning.

På föreläsningen gick jag igenom vad ett virus är och hur det skiljer sig från andra organismer. Jag gick i stora drag igenom hur vårt immunförsvar fungerar och då speciellt med fokus på vad som händer när ett virus ta sig in i vår kropp. Sen tittade vi närmre på vad mutationer är för något och hur de uppstår. Sista delen av föreläsningen fokuserade vi på covid-19 och hur vaccin fungerar. Jag gick igenom skillnaderna på olika typer av vaccin, tex vacciner som bygger på inaktiverat virus, vacciner som använder vektorer och vacciner som använder sig av den nya DNA/RNA tekniken. 

Kvällen avslutades med en trevlig diskussion och frågestund då vi åt pizza och drack vin.

Jag är mycket glad över att SWEA gav mig möjligheten att få prata om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Tack!