Network Menu

SWEA Internationals Årsmöte

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2018-04-21
11:00 – 14:00


Välkommen till det internationella årsmötet 2018!

SWEA Internationals årsmöte hålls på Swedish American Hall i San Francisco lördagen den 21 april 2018 kl.11.00.

Alla SWEA-medlemmar hälsas varmt välkomna!

Läs mer här!

SWEA Internationals årsmöte 2018