Network Menu

Mahjong

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2017-11-02
10:00 – 12:00


Välkomna på mahjong hos Wenke.

OSA 1/11 – anmälan via FB-gruppen “SWEA – Den förbjudna staden” eller via e-post till: beijing@swea.org