Network Menu

Mahjong

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2017-10-17
13:30 – 15:30


Välkomna på Mahjong hemma hos Lena Svedberg, East Gate Plaza.

Inga förkunskaper krävs.

Anmälan och mer information: v.g. se FB-gruppen “SWEA – Den förbjudna staden”.

OSA 16/10.
Välkomna!