Network Menu

Advents-gudstjänst på sv. ambassaden, Stora Hedin-salen

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2017-12-03
16:00 – 17:30


Pekingdec

På kvällen blir det tillfälle att gå ut tillsammans och äta något. En del av samtalet skulle då kunna kretsa kring svenskens speciella relation till religion och orsakerna till att vi utmärker oss i alla studier.