Network Menu

Information om “Svenskar i världen” (SVIV)

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2018-03-19
10:00 – 11:30


Sofia Ericsson är SVIV ombud i Beijing. Kom och lyssna och lär mer om hur Svenskar i Världen kan vara intressant för dig!

Svenskar i Världen (SVIV) är en ideell, oberoende organisation som sedan 1938 verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att bevaka, informera och påverka. SVIV har en unik roll som remissinstans i alla frågor som rör utlandssvenskarna och har därmed ett stort ansvar för att genom väl underbyggda svar se till att deras rättigheter tillvaratas i de olika frågor som sänds ut på remiss.
SVIV bedriver också opinionsbildning och lobbying genom kontakter med riksdagspartierna, myndigheter, organisationer, media och andra opinionsbildare. Vi bevakar dina intressen och driver frågor som passhantering, medborgarskap, skatter, e-röstning. Men SVIV gör mycket mer än så – kom och lyssna så får du veta mer!

Plats: Svenska ambassaden, Hedinsalen.

Anmälan senast onsdag 14/3 via Facebook-gruppen “SWEA – Den förbjudna staden” eller till Anna Fallgren!