Network Menu

Gudstjänst på svenska ambassaden

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2018-01-14
16:00 – 17:00


Gudstjänst med Svenska Kyrkan på svenska ambassaden i Beijing (Stora Hedin-salen).