Network Menu

Fredagsfika på Zoo Coffee, Solana

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2018-03-09
10:00 – 11:30


Välkomna på fredagsfika på Zoo Coffee, Solana (i sydvästra hörnet, ut mot gatan).

6 Chaoyang Park Rd.

Kontaktperson: Anna Fallgren

Läs mer i FB-gruppen “SWEA – Den förbjudna staden”.