Network Menu

Årets första bokklubb

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2018-01-23
18:30 – 22:30


Välkommen till årets första bokklubb, denna gång hos Cecilia H.

Anmälan och mer information via FB-gruppen “SWEA – Den förbjudna staden” (eller anmälan via e-post: beijing@swea.org)