Network Menu

Kom i kontakt med SWEA Beijing

Det lättaste sättet att komma i kontakt med SWEA Beijing, är att skicka e-post till: beijing(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Styrelsen för SWEA Beijing 2020 består av:

Ordförande: Carin Riese (E-mail: beijing(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org)

Vice ordförande: Sara Lysell Appelquist

Sekreterare: Jenny Karlsson Tf. Rebecca Bengtsson

Ekonomi: Maria Wallin

Medlemsansvarig: Maria Wallin

Program: Mimmie Dymling Tf. Pilaxy Rasmussen

PR- och sponsring: Sara Lysell Appelquist

Kommunikation: Claudia Stenström Kontor

Donation: Lena Larsson Wahlström

Valberedning: Anne Carnwall

Revisor: Daniela Ling-Vannerus Cassmer