Network Menu

Kom i kontakt med SWEA Beijing

Det lättaste sättet att komma i kontakt med SWEA Beijing, är att skicka e-post till: beijingATswea.org

Ordförande: Aleksandra Fors

Vice ordförande: Bella Covic

Sekreterare: Sara Lysell Appelquist

Kassör och medlemsansvarig: Anna Fallgren

Webbredaktör: Claudia Stenström Kontor

Donationsansvarig: Cecilia Hofflander

Programansvarig och fadder: Heléne Karlsson

Fadder: Lena Henriksson