Network Menu

Kom i kontakt med SWEA Beijing

Det lättaste sättet att komma i kontakt med SWEA Beijing, är att skicka e-post till: beijingATswea.org

Styrelsen för SWEA Beijing 2019 består av:

Ordförande: Aleksandra Fors (E-mail: beijingATswea.org)

Vice ordförande: Ulrika Johansson Benjamen

Sekreterare: Jenny Karlsson

Kassör och medlemsansvarig: Eva Hydén Christoffersson

Programansvarig: Christine Persson (tf Mimmie Dymling t o m sommar 2019)

Webbansvarig: Claudia Stenström Kontor

Donationsansvarig: Qun Zhang

Fadder: Heléne Karlsson

Fadder: Lena Henriksson