Network Menu

SWEA Beijing Årsmöte 2018 och ny styrelse

Bilder från SWEA Beijing Årsmöte den 7 februari 2018, på Piazza Café i Shunyi.

Styrelsen för 2018 är:

Ordförande: Aleksandra Fors (E-mail: beijingATswea.org)

Vice ordförande: Bella Covic

Sekreterare: Sara Lysell Appelquist

Kassör och medlemsansvarig: Anna Fallgren

Programansvarig: Heléne Karlsson

Webbansvarig: Claudia Stenström Kontor

Donationsansvarig: Cecilia Hofflander

Revisor: Mimmie Dymling

Valberedning: Jenny Karlsson