Network Menu

Tack för årsmötet 2018

Tack alla för ett trevligt och väl genomfört årsmöte. Förutom all formalia, tackade ordförande Aleksandra Fors avgående styrelsemedlemmar för ett väl genomfört arbete och för deras engagemang och insatser för SWEA Beijing. Efter avslutat möte avnjöt vi en god klassisk kinesisk lunch tillsammans.

Styrelsen för SWEA Beijing 2019 består av:

Ordförande: Aleksandra Fors (E-mail: beijingATswea.org)

Vice ordförande: Ulrika Johansson Benjamen

Sekreterare: Jenny Karlsson

Kassör och medlemsansvarig: Eva Hydén Christoffersson

Programansvarig: Christine Persson (tf Mimmie Dymling t o m sommar 2019)

Webbansvarig: Claudia Stenström Kontor

Donationsansvarig: Qun Zhang