Network Menu

Delta i SWEA BUS-enkät 2017!

Inbjudan till att delta i enkätstudien ”Barn utomlands & svenska språket” (BUS), en
internationell studie av svenska som språk bland barn utomlands.

Inbjudan kartläggning SWEA BUS

Länk till BUS-enkäten:

https://sv.surveymonkey.com/r/SWEABUS2017

Deadline för enkäten är den 30 juni 2017.

Priser kommer att lottas ut bland deltagarna!