Network Menu

Styrelsen

Styrelsen för 2017 är:

Ordförande: Susanne Larsson (E-mail: beijing(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org)

Vice ordförande: Aleksandra Fors

Sekreterare: Sara Lysell Appelquist

Kassör och medlemsansvarig: Anna Fallgren

Programansvarig: Emma Berisha

Webbredaktör: Åsa Åhlén Hagman

Donationsansvarig: Cecilia Hofflander

Revisor: Matilda Rosman Levsky

Valberedning: Claudia Nestorovic

Styrelsen för 2016 var:

Ordförande: Susanne Larsson (E-mail: beijing(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org)

Vice ordförande: Aleksandra Fors

Sekreterare: Ewa Narup

Kassör: Carin Welin

Medlemsansvarig: Britt Lindner Norberg

Programansvarig: Maria Moberg

Webbredaktör: Åsa Åhlén Hagman

Donationsansvarig: Cecilia Hofflander

Revisor: Matilda Rosman Levsky

Valberedning: Claudia Nestorovic

Styrelsen 2016

Från vänster: Britt Lindner Norberg, Ewa Narup, Cecilia Hofflander, Susanne Larsson, Carin Welin, Maria Moberg, Åsa Åhlén Hagman

Aleksandra Fors

Aleksandra Fors