Network Menu

Samtal med Svenska kyrkans präst, konfirmation, gudstjänster m.m.

Vi kommer att fortsätta med våra samtal med prästen Anders J Johansson. Han är en fantastisk samtalsledare och våra samtal rymmer stort som smått. Vi brukar ha ett tema varje gång vi träffas, till exempel:

”Vad är vi beredda att offra för att hjälpa andra? Och vad är verklig hjälp i en situation som den vi ser utspela sig i den aldrig sinande flyktingströmmen?”

Eller..

”Vägen till lycka – vad är lycka? Hur hittar man lycka i livet? Hur viktigt är det att vara lycklig?”

Anders J

Anders Johansson, präst i Svenska kyrkan i Kina/Hongkong.

Sedan 2014 är Anders bosatt i Hongkong tillsammans med sin fru Kerstin och yngsta dottern Hanna.

Anders och Kerstin (som arbetar halvtid som assistent) ansvarar för Svenska kyrkans arbete i Kina, Hongkong & Taiwan.

Anders besöker Peking ca en gång i månaden. Besök som bl.a. innehåller svensk gudstjänst på ambassaden, temakvällar, enskilda samtal och möten med svenskar i Peking.

Sedan drygt ett år tillbaka erbjuder SWEA och Anders en öppen samtalsgrupp där vi delar tankar och erfarenheter kring livet som utlandssvensk i Kina.

Några exempel på teman som vi har haft är: ”Uppbrott och längtan”, ”Lycka”, ”1000 berättelser, men ingen orkar lyssna”.

Mer information om datum och teman för dessa träffar hittar du här på SWEA Beijings hemsida och på FB-gruppen ”SWEA Den förbjudna staden”. Om du har förslag på teman och/eller frågor som du tycker vore intressanta att samtala kring, så är du välkommen att höra av dig till Maria Moberg eller Anders Johansson.

Kontaktuppgifter till Anders och Svenska kyrkan i Kina/Hongkong:

Mobil: +852 5195 8535

e-post: anders.j.johansson(Replace this parenthesis with the @ sign)svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/hongkong

Gudstjänster i Stora Hedinsalen, svenska ambassaden, Peking:

– Söndagen den 25 september 2016, kl.16.00. Gudstjänst för små och stora. Därefter gemensamt kyrkfika.
– Söndagen den 30 oktober 2016, kl.16.00. Gudstjänst i Allhelgonatid. I gudstjänsten tänder vi ljus för släktingar och vänner som vi saknar och längtar efter. Därefter gemensamt kyrkfika.

Dags att anmäla sig till konfirmation!

Konfirmandtiden är en unik möjlighet att tillsammans med andra ungdomar få tid att samtal och fundera över viktiga saker i livet. Tid att upptäcka mer av vad kristen tro är och betyder. Vi träffas ca en gång i månaden. Konfirmation våren 2017. För mer information och anmälan, kontakta prästen Anders Johansson. Start i oktober 2016.

Varmt välkomna!
Kyrkokommittén i Peking
och
prästen
Anders Johansson