Network Menu

Programgruppen

Programgruppen består f.n. av Emma Berisha, Maria Moberg, Annelie Teeling Wikström, Jessica Sjöberg och Claudia Nestorovic.

Programgruppen planerar SWEA Beijings evenemang. Vi försöker att planera en blandning av aktiviteter som ska passa alla medlemmar. Gruppen träffas en gång per månad.

Se evenemangskalendern här på SWEA Beijing samt den slutna Facebook-gruppen ”SWEA – Den förbjudna staden” för mer information om olika, kommande aktiviteter!